www.martinelzone.com  

 

MEFAD

 

 

MEFAD är ett företag med en ovanligt bred kompetens inom arkitektur och konst. Vi arbetar inom sju verksamhetsområden: Plan, Arkitektur, Inredning, inmättning, CAD-samordning, visualisering och projektledning. Ett nära samarbete mellan dessa skapar en grund för nya infallsvinklar, idéer och initiativ i byggandets alla skeden, från tidiga idéer till förvaltning.

 

För oss är arkitektur upplevelsen av det byggda. Vi vill skapa miljöer med harmoni och stimulans, som gör att människor mår bra - både i det offentliga rummet och i sin närmiljö;. Ett samspel mellan estetik och funktion - med hänsyn tagen till produktion och ekonomi.

 

 

  e-adress
   Svenska    English
This site is under Construction